CONDICIONS GENERALS

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
En subscriure's als nostres serveis oferts en aquest lloc, l'arrendatari declara expressament haver llegit, entès i acceptat sense reserves les presents condicions generals, així com totes les condicions particulars que es puguin establir. Aquestes condicions tenen un període de vigència indefinit, Can Clarós es reserva el dret a modificar-les unilateralment, sense afectar els serveis o promocions contractades abans de la modificació.

RESERVA
L'estada es confirma tan bon punt s'ha abonat l'avançament del 30% de la reserva corresponent i només és vàlida per a les persones i dates indicades. L'anul·lació de la reserva comporta la pèrdua de l'import abonat, per això és molt recomanable contractar una assegurança de viatge. En cas de força major o Can Clarós cancel·la la reserva, es farà tot el possible per trobar una alternativa o un altre allotjament si ho desitja l'arrendatari, en cas contrari es retornarà l'import total.

Com a màxim una setmana abans de l'arribada, l'arrendatari ens ha d'enviar la resta de l'import del lloguer així com una còpia del document d'identitat (per correu electrònic) de la persona a qui lliurarem les claus i que serà responsable per qualsevol dany que es pugui ocasionar.

ARRIBADA
És important aclarir que una casa rural no funciona com a hotel i no disposa de recepció. Per tal d'assegurar una acollida òptima, és necessari acordar una hora d'arribada entre Can Clarós i l'arrendatari.

Es demana un dipòsit de 500 euros en el lliurament de les claus i es retorna al final de l'estada si no es constaten danys ni despeses addicionals de neteja. A l'arribada, s'ofereix un inventari de l'equip i la propietat del Mas.

El Mas es lloga com a unitat i no inclou altres serveis, llevat que prèviament es requereixi, s'autoritzi i es confirmi. S'inclouen roba de llit i un joc de tovalloles per persona així com una tovallola de bany per persona, els llits estaran a punt. La cuina està equipada amb tots els elements que considerem importants i necessaris, així com tots els coberts i vaixella suficients per al màxim nombre de persones admeses.

IMPORTANT
L'ús de Can Claros, la seva piscina i el seu jardí està a disposició del nombre de persones anunciades en el contracte de lloguer. Els nombres més grans (per a visites, festes, esdeveniments familiars, àpats, etc.) només estan permesos a petició i autorització prèvia i, en cas contrari, estrictament prohibits. Si, malgrat tot, l'arrendatari incomplís aquesta norma, Can Clarós es reserva el dret de rescindir el contracte amb efecte immediat, per demanar a l'arrendatari i ocupants que abandonin l’estança sense cap indemnització ni devolució.

ANIMALS
S'admeten animals de companyia a petició i per un suplement de 50 euros per setmana i per animal (tres màxim). És imprescindible obtenir una autorització per escrit en el moment de fer la reserva.

PISCINA
Garantim el manteniment i la neteja de la nostra piscina. Correspon a l'arrendatari prendre totes les precaucions necessàries per al seu ús, especialment si s'allotja amb nens petits, dels quals n'ha de garantir la supervisió i responsabilitat. No està supervisat i és accessible entre les 10:00 i les 20:00, llevat que s'indiqui el contrari. No està permès menjar a la vora de la piscina. No es permeten objectes voluminosos o punxants dins del recinte de la piscina. S'autoritzen jocs de pilota i altres, sempre que es respectin les instal·lacions existents (es factura qualsevol material danyat o destruït). La piscina està estrictament reservada als ocupants registrats. No es permet l'accés al recinte de la piscina a persones de fora i que no respecten les normes. Si us plau, no utilitzeu les tovalloles de la vostra habitació a la piscina ni les proporcionades per al bany.

DIVERSOS
Aquest antic Mas, per la seva configuració arquitectònica, malauradament no és apte per a persones amb mobilitat reduïda. No es permet fumar a l'interior del Mas. Estant ubicada aquesta última en un entorn boscós i àrid a l'estiu, cal prendre totes les precaucions per evitar el risc d'incendi.

El Mas no disposa d'aire condicionat. L'orientació, la ventilació i el gruix de les parets permeten mantenir una temperatura raonable, excepte en casos excepcionals. Es poden proporcionar ventiladors si cal.

APARCAMENT
L'aparcament situat a l'interior del recinte de l'habitatge, està assegurat per una porta de codi i una càmera de vigilància. Té capacitat per a 2 o 3 cotxes. Possibilitat d'aparcament fora del recinte també (sense càmera de vigilància).

AIGUA, ELECTRICITAT
L'ús responsable de l'aigua i l'electricitat (Agroturisme) és fonamental, com és el cas de les instal·lacions.

PREU
El lloguer inclou: Roba de llit i bany (llençols i tovalloles), consum d'aigua corrent i electricitat, electrodomèstics, vaixella, coberteria, gots, estris de cuina, draps de cuina i productes de neteja. Durant l'estada, la neteja és a càrrec de l'arrendatari, excepte acord i organització de serveis addicionals previs. En cas que el Mas sigui retornat amb desperfectes i/o amb mala neteja i/o ordre, es podrà retenir la fiança. Les incidències s'han de comunicar el més aviat possible per evitar molèsties al final de l'estada.

SORTIDA, NETEJA
Es demana als ocupants que abandonin la casa com a màxim a les 10 del matí. L'arrendatari lliurarà totes les claus al gerent després d'un ràpid inventari. La neteja obligatòria és de 200 euros. Llevat acord previ, l'arrendatari anirà al punt de classificació de brossa per llençar els seus residus en sortir de l’estança. (Contenidors habilitats a l’inici del camí d’entrada).

RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
CAN CLARÓS podrà rescindir el contracte (sense obligació de reemborsament), en els casos següents:
1. Excés d'ocupants no autoritzats.
2. La cessió o subarrendament de tot o part del que és objecte d'aquest contracte.
3. Trasllat de mobles d'interior fora de casa: taules, cadires, televisió, efectes personals, etc.
4. L'incompliment de les normes habituals d'urbanitat, higiene, convivència o ordre públic.
5. Ús indegut o negligent de les instal·lacions o equips.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
El lloguer es regeix per la llei espanyola i es conclou com a residència temporal i de plaer. L'arrendament s'extingeix automàticament al final del termini fixat en el contracte de lloguer. El lloguer no es podrà prorrogar sense el consentiment previ per escrit de l'arrendador. En conseqüència, els contractes de lloguer es regiran pel que estableix el Codi Civil, així com per les condicions previstes en aquest mandat. Aquestes condicions generals s'apliquen, a no ser que hi hagi estipulació contrària, diferent o addicional a les condicions particulars. En cas de conflicte, serà resolt pels Jutjats de Figueres (Girona).

POLÍTICA DE DADES PERSONALS
CAN CLARÓS compleix la llei de protecció de dades informàtiques. Qualsevol persona pot exercir els seus drets, enviant una sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI a l'adreça indicada a l'encapçalament. En emplenar la sol·licitud de reserva, qualsevol persona autoritza a Can Clarós a tractar dades personals, per tal de permetre la gestió administrativa i comptable de l'estada,  així com el seguiment comercial oferint serveis i productes a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l'electrònic.

OBJECTE
Les presents condicions generals regulen el contracte d'allotjament turístic entre el contractant (d'ara endavant l'arrendatari) i CLAROS REVIVAL SL (d'ara endavant Can Clarós) NIF B09611484, domicili social: CLAROS REVIVAL SL, Carrer Nou 63-65 1° 6°, 17600 Figueres (Girona).
Inscrita al Registre Mercantil de Girona: Registre GI-00069818, Tom 03364, Full 111.
Correu electrònic info@canclaros.com i telèfon +34 692 42 25 52.
CAN CLARÓS està degudament inscrita al Registre de Turisme de Catalunya, amb l'identificador PG-001441

27.06.2023